[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ภาพกิจกรรม อบต.หนองสะเดา

 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ 23 ตุลาคม 2562 ( 24/ต.ค./2562 )
    วันที่ 23 ตุลาคม 2562 อบต.หนองสะเดา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 2562 ( 19/ก.ย./2562 )
    19 กันยายน 2562 อบต.หนองสะเดา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองสะเดา โดยได้รับความเอื้อเฟื้อวิทยากรจาก  สอน.บ้านดอนไร่   รพ.สต.หนองสะเดา   และวิทยากรจากตำบลกระเสียว
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 2562 ( 11/ก.ย./2562 )
    11 กันยายน 2562  อบต.หนองสะเดา  จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลหนองสะเดา  จำนวน 30 คน  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ      ผู้สูงอายุตำบลหนองสะเดา 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2562 ( 10/ก.ย./2562 )
    10 กันยายน 2562 อบต.หนองสะเดาจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านเนินมหาเชษฐ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมแก่บุคลากร 2562 ( 3/ก.ย./2562 )
    3 กันยายน 2562 อบต.หนองสะเดาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมแก่บุคลากร อบต.หนองสะเดา โดยจัดอบรมฯ ณ ศูนย์ ศพอส. และบำเพ็ญประโยชน์โดยการล้างห้องน้ำสาธารณะ วัดเนินมหาเชษฐ หมู่ที่ 3 ต.หนองสะเดา 
โครงการส่งเสริมป้องกันการทุจริตในเด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา 2562 ( 30/ส.ค./2562 )
    29 สิงหาคม 2562  อบต.หนองสะเดา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมป้องกันการทุจริตในเด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ณ ศูนย์ ศพอส. โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรสามชุก  และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา อบต.หนองสะเดาขอขอบพระคุณทุกท่านมา    ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร (นิทรรศการ) 2562 ( 26/ส.ค./2562 )
    23 สิงหาคม 2562  อบต.หนองสะเดา จัดนิทรรศการพืชสมุนไพรตามโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร โดยจัดให้มีการชมนิทรรศการ แจกเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร แผ่นพับ พร้อมปลูกสมุนไพร ณ บริเวณที่ทำการ อบต.หนองสะเดา
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และโรคระบาดตามฤดูกาล 2562 ( 18/ก.ค./2562 )
    12 กรกฎาคม 2562 อบต.หนองสะเดา จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองสะเดา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.หนองสะเดา  
โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2562 ( 10/ก.ค./2562 )
    10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอสามชุก  นายอำเภอหนองหญ้าไซ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่  อบต.หนองสะเดา  อบต.หนองโพธิ์  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนจิตอาสา  ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร  บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3502 (ถนนดอกไม้) ในเขตพื้นทีอำเภอสามชุก และอำเภอหนองหญ้าไซ   ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีประชาชนตำบลหนองสะเดา และประชาชนตำบลหนองโพธิ์ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ( 20/มิ.ย./2562 )
    20 มิถุนายน 2562 อบต.หนองสะเดา จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย โดยอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  และผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหมู่ที่ 6 ต.หนองสะเดา ทาง อบต.หนองสะเดาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 -> [จำนวน 49 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 >>

 

 

 ©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์  0-3547-1111-2   โทรสาร  0-3547-1113   E- Mail :admin@nongsadao.go.th