[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ภาพกิจกรรม อบต.หนองสะเดา

 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียน 2563 ( 8/ก.ค./2563 )
    1 กรกฎาคม 2563  อบต.หนองสะเดา มอบหน้ากากอนามัยผ้าให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสะเดา
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา \"เนื่องในวันเข้าพรรษา\" 2563 ( 8/ก.ค./2563 )
    3 กรกฎาคม 2563  อบต.หนองสะเดา จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "เนื่องในวันเข้าพรรษา" ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563 โดยนำเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 ต.หนองสะเดา
โครงการ 5 ส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา 2563 ( 9/เม.ย./2563 )
    24 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงการ 5  ส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา  โดยจัดให้มีการทำความสะอาด จัดสถานที่  พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล (COVID-19) ( 20/มี.ค./2563 )
    20 มีนาคม 2563 อบต.หนองสะเดาจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล (COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองสะเดา โดยมีการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย และการทำเจลล้างมือ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 2563 ( 20/มี.ค./2563 )
    วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 อบต.หนองสะเดา จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองสะเดา
โครงการเปิดโลกเรียนรู้ 2563 ( 10/มี.ค./2563 )
    6 มีนาคม 2563  อบต.หนองสะเดาจัดทำโครงการเปิดโลกเรียนรู้ โดยนำเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา ศึกษาดูงาน ณ บึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โครงการเต้นแอโรบิค พิชิตพุง 2563 ( 5/มี.ค./2563 )
    อบต.หนองสะเดา  จัดทำโครงการเต้นแอโรบิค พิชิตพุง  แกนนำจากพนักงานส่วนตำบลหนองสะเดา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร 2563 ( 25/ก.พ./2563 )
    25-26 กุมภาพันธ์ 2563  อบต.หนองสะเดา จัดทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี  
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา 2563 ( 25/ก.พ./2563 )
    21 กุมภาพันธ์ 2563  อบต.หนองสะเดาจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน ตำบลหนองสะเดา ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6            ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  และวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์เป็นอย่างดี อบต.หนองสะเดา              ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนฯ 2563 ( 19/ก.พ./2563 )
    17-18 กุมภาพันธ์ 2563  อบต.หนองสะเดา ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 -> [จำนวน 64 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

 

 

 ©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์  0-3547-1111-2   โทรสาร  0-3547-1113   E- Mail :admin@nongsadao.go.th