ประกาศสอบราคาจ้างเหมา/จัดซื้อโครงการ อบต.หนองสะเดา
   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
12 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน         
 
20 มิถุนายน 2562
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน           
   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
26 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิว พาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8      
 
29 พฤศจิกายน 2561
ยกเลิกประกาศ  การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต        
 
23 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวพราราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8