ประกาศสอบราคาจ้างเหมา/จัดซื้อโครงการ อบต.หนองสะเดา
       
   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
7 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.118-02 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะขาม      
   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
12 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน         
 
20 มิถุนายน 2562
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน           
   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
26 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิว พาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8      
 
29 พฤศจิกายน 2561
ยกเลิกประกาศ  การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต        
 
23 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวพราราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8