พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่
 
 
   
ประวัติความเป็นมา
        หลวงพ่อมุ่ย เดิมชื่อ มุ่ย นามสกุล มีศรีชัย เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ปีฉลู พ.ศ.2431 บ้านดอนไร่ หมู่ที่ 2 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี อุปสมบท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2472 ณ พัทธสีมาวัดดอนบุบผาราม ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2475 เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนไร่        
        พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ พุทธรักขิโต หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อมุ่ย อดีตเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะตำบล หนองสะเดา มีชื่อเสียง เลื่องลือในด้านวัตถุมงคล เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่ศรัทธา ของบุคคลทั่วไป เป็นปราชญ์ของตำบลหนองสะเดา เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติดี
        มณฑปที่บรรจุสรีระสังขารที่ไม่เน่่าเปื่อยเป็นที่น่าอัศจรรย์ของท่าน ปัจจุบันศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาสักการะขอพร เป็นจำนวนไม่น้อย เพราะถือว่าใครเดินทางมากราบไหว้ เมื่อกลับไปแล้ว จะประสบผลสำเร็จ ในการประกอบอาชีพ ทางวัดจึงเปิดให้สักการะบูชารูปเหมือนของท่าน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ของทุกวัน
        วัดดอนไร่ เลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา มีโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในเขตของวัด โดยมีหลวงพ่อมุ่ยและอดีตเจ้าอาวาสทั้ง 2 รูป เป็นผู้หาปัจจัยมาทำการก่อสร้างและต่อเติม ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
คำขวัญอำเภอ
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 1  วัดดอนไร่  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130
หลวงพ่อมุ่ยลือนาม
หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์
งานปิดทองประจำปีหลวงพ่อมุ่ย ทุกวันที่ 12-16 มกราคม ของทุกปี
ท่าจีนคือชีวิต
แหล่งผลิตเกษตรกรรม
วัฒนธรรมร่วมใจ
ธารน้ำใสบึงระหาร