ถนนดอกไม้  
ประวัติความเป็นมา
           ในปี พ.ศ.2557  ริมถนนสองฝั่งทางหลวงชนบทหมายเลข 3502 ต้นเหลืองปรีดียาธร (ตะเบบูย่า) ออกดอกบานสะพรั่งทั้งสองข้างทาง สร้างความสนใจให้กับประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาเป็นอย่างมาก มีการจอดรถถ่ายภาพต้นไม้ และนำลงเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ทำให้ผู้คนในต่างจังหวัด ต่างอำเภอให้ความสนใจมาเที่ยวชมดอกตะเบบูย่า ทำให้ส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับตำบล และอำเภอ และจังหวัดเห็นว่าสามารถส่งเสริม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้จึง จัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อเปิด ถนนสายดอกไม้ขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการปลูกเพิ่มเติม และดูแลรักษาเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 6  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130