ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองสะเดา  / facebook อบต.

 

นายอัมพร   คูประดิษฐพันธ์

นายก อบต.หนองสะเดา

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

ประชาสัมพันธ์ราคากลางของ อบต.หนองสะเดา

   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

มกราคม - ธันวาคม2562
มกราคม - ธันวาคม2561
 
 
 
 
 
 
อบต.ด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอดอทคอม
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุร
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ
บัตรประจำตัวผู้พิการ
วิธีการป้องกันไข้หวัดนก
แผ่นพับ อบต.หนองสะเดา
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

 

 

 
โรงเรียนวัดดอนไร่
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านดอนไร่

โรงเรียนวัดหนองสะเดา

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองสะเดา
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
ททท. จังหวัดสุพรรณบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทำเนียบนายก อบต. / กำนันตำบลหนองสะเดา
บันทึกตำบลหนองสะเดา
ประกาศ คู่มืองานบริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุร
 
 
 
 
 
 
พนักงานดีเด่นประจำปี
   
เตือนภัย เส้นทางเดินพาย
รายงานแผ่นดินไหว เรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ
GIS ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model    

 


ข่าวสาร
รปม.5 ศูนย์กาญจนบุรี

 

ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

 

 
 
 

 
 
                            

www.nongsadao.go.th

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 Thaiwitdesign

©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์  0-3547-1111-2   โทรสาร  0-3547-1113   E- Mail :admin@nongsadao.go.th