ประชาสัมพันธ์ เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระาชพิธีบรมราชาภิเษก จ.สุพรรณบุรี     
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นเดือนธันวาคม 2562)     
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   /   แบบลงทะเบียน   /   แผ่นพับ            
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย) ณ หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย หมู่ที่ 6 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2562  คือ ** บุหรี่เผาปอด รณรงค์ 5 ใจเลิกบุหรี่ **
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562    
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561  ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"  โดย อบต. ขอรับบริจาคมือถือเก่าที่เสีย ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ  
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอัคคีภัย ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลหนองสะเดา
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561  คือ ** บุหรี่ตัวร้าย  ทำลายหัวใจ **
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ตำบลหนหองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อบต.หนองสะเดา  ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ (เก่า/ใหม่) ที่ไม่ใช้แล้ว  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน โดยจะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปไว้ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน บริจาคได้ที่ กองการศึกษาฯ อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอุทกภัยให้ประชาชน
โรคพิษสุนัขบ้า  (ขอขอบคุณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
ประชาสัมพันธ์การเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสของศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และชุมชน
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561  ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้ารวาตภัยให้ประชาชน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางน้ำและการใช้เรือ
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
อบต.หนองสะเดา  เปิดรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
- ภาษีบำรุงท้องที่                 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2561
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
- ภาษีป้าย                          ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
- ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ     ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2560
ประกาศ อบต.หนองสะเดา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
รู้ทันโรคไข้หวัดนก  (ขอขอบคุณ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
โรคมือ เท้า ปาก (ขอขอบคุณ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2560  ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
<