พนักงานดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
 
นายอนุวัฒน์ นุชนารถ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
 
นางสาวบุษบา วังงาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน